top of page

DOLOŽKA K SOUHLASU Sběru dat

Kdo je odpovědný za vaše údaje?

V souladu s ustanoveními organického zákona 3/2018 z 5. prosince o ochraně osobních údajů a záruce digitálních práv (LOPD) a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (RGPD) ze dne 27. dubna 2016 vás informujeme, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovány společností TECNOLOGÍA APLICADA EN CARRETILLAS SL s CIF B71148209 a adresou na adrese Poligono Comarca I, calle G nº23 BIS, - 31160, Orkoien (Navarra).

Jaká jsou vaše práva, když nám poskytnete své údaje?

Každý má právo požadovat přístup, opravu, vymazání, omezení léčby, námitky nebo právo na přenositelnost svých osobních údajů, a to písemně na adresu našich kanceláří nebo zasláním e-mailu na adresu accounting@tecnacar.com s uvedením správně chcete cvičit.

Budete mít také právo kdykoli odvolat udělený souhlas. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zacházení provedeného před odvoláním uvedeného souhlasu.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že mohla být porušena vaše práva, pokud jde o ochranu vašich osobních údajů.

POKUD JSTE KONTAKT

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje?

Údaje, které jste poskytli, jsou nezbytné k tomu, abychom mohli poskytnout požadovanou službu se všemi zárukami, a bude s nimi nakládáno s následujícími účely: Shromažďovat osobní údaje, které jsou získány prostřednictvím kontaktních formulářů dostupných na webových stránkách společnosti pro kontakt s žadatelem .

Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

Poskytnuté osobní údaje budou uchovány, dokud se předpokládá, že bude nezbytné kontaktovat zúčastněnou stranu.

Jaká je legitimita pro zpracování vašich údajů?

Právním základem pro zpracování vašich údajů je souhlas zúčastněné strany při kontaktování naší organizace.

Komu příjemcům budou vaše údaje sděleny?

Vaše údaje nebudou předány třetím osobám kromě zákonných povinností.

POKUD JSTE ZÁKAZNÍKEM

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje?

Údaje, které jste poskytli, jsou nezbytné, abychom mohli poskytnout požadovanou službu se všemi zárukami, a bude s nimi nakládáno za následujícími účely: Administrativní, účetní a fiskální správa, správa obchodních vztahů a ekonomických transakcí.

Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

Poskytnuté osobní údaje budou uchovávány až do konce smluvního vztahu a následně během zákonem požadovaných období.

Jaká je legitimita pro zpracování vašich údajů?

Právním základem pro zpracování vašich údajů je plnění smlouvy podepsané s námi.

Komu příjemcům budou vaše údaje sděleny?

Za účelem splnění zamýšleného účelu mohou být vaše údaje sděleny: Daňové správě; Banky, spořitelny a venkovské spořitelny; Veřejná správa s působností v této oblasti.

bottom of page